Datakirjat on pieni voittoa tavoittelematon kustantaja, joka palvelee suurta päämäärää.

Datakirjat perustettiin vuonna 2000, koska muut kustantajat kieltäytyivät julkaisemasta kirjaa Evoluutio - kriittinen analyysi. Kirja ilmestyi samana vuonna.

Evoluutiota koskevien kirjojemme lähtökohtana on intelligent design eli älykkään suunnitelman idea, jonka mukaan kaiken takana on älykäs suunnittelija. Elävät organismit ovat monimutkaisia informaatiota käsitteleviä järjestelmiä, joiden synty voidaan parhaiten selittää älykkäillä syillä. Itse suunnittelijan olemukseen kirjat ja Intelligent design -liike eivät ota kantaa.

Kustantajana haluamme lisätä, että luomisoppi on älykkään suunnitelman idean looginen jatke ja tämä suunnittelija on Raamatun Jumala, Luoja. Raamatun mukaan jokainen tietää, että luomakunnan takana on Luoja: "Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa" (Room. 1:20). Kokemuksemme vahvistaa asian; suunnitelma edellyttää aina suunnittelijaa ja informaatio viittaa aina älykkyyteen. Jokaisella on tämä tieto; sitä ei tarvitse etsiä mistään. Voimme vain tukahduttaa sen.


 

Rekisteriseloste


REKISTERIN PITÄJÄ:
Datakirjat Kustannus
Y-tunnus: 1461903-1
Yhteystiedot: info(at)datakirjatkustannus.fi

REKISTERIN NIMI:
Datakirjat Kustannus – verkkokaupan asiakas - ja tilausrekisteri

REKISTERIN TARKOITUS:
Verkkokaupan tilausten toimittaminen ja yhteydenpidon mahdollistaminen asiakkaisiin tilauksiin ja toimituksiin liittyvissä asioissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT:
Henkilön nimi
Yrityksen/ organisaation nimi
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaustiedot

TIETOJEN LUOVUTUS:
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ:
Asiakasrekisterin tietoja käytetään Henkilötietolain (523/99) määrittelemissä rajoissa. Asiakastietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan lupaa.

TIETOJEN SUOJAAMINEN:
Rekisteri on suojattu sekä salasanoin että fyysisesti. Rekisterin tiedot on tallennettu ainoastaan sähköisesti.