Datakirjat


- EVOLUUTIO on osa sekulaaria humanismia, jonka mukaan ihminen on lopullinen auktoriteetti kaikissa asioissa – ei Jumala. Jumalaa tai yliluonnollisia asioita ei ole olemassakaan – vain luonnollisia/aineellisia asioita. Koulussa tämä opetetaan usein tosiasiana.


- MIKROEVOLUUTIO on luonnossa havaittavaa eliöiden kykyä muunnella (kasvi- ja eläinjalostus, antibioottiresistanssi, havaitut lajiutumiset).

- MAKROEVOLUUTIO on täysin uuden biologisen rakenteen (silmä) tai toiminnon (kyky lentää) synty. Yleensä ajatellaan että mikro johtaa lopulta makroon. Nämä ovat kuitenkin periaatteellisesti eri tapahtumia. Mikroevolutiivisilla muutoksilla on aina tietyt rajat. Eroa näiden kahden periaatteessakin erilaisen tapahtuman välillä ei opeteta, eikä usein ymmärretä tai haluta ymmärtää. Maailmaa luodessaan Jumala loi valtavan sopeutumis- ja muuntelumahdollisuuden lajiryhmien sisälle, mutta ryhmästä toiseen välimatka on iso.


Evoluutio


"UUSINTA UUTTA: ELÄMÄ EI OLE VOINUT SYNTYÄ SATTUMALTA"


Programming of Life on 45 minuuttia kestävä dokumentti, jonka tarkoitus on rohkaista tiedeyhteisöä ajattelemaan. Tämä video ja kirja, josta se sai innoituksensa (Programming of Life) koskettelee luonnontieteitä. Toivomme, että sitä arvioidaan ennakkoluulottomasti. PROGRAMMINGOFLIFE.COM

Evoluutioon liittyy neljä erilaista näkökulmaa:

- Biologisen evoluution mukaan ensimmäinen solu kehittyi yhä mutkikkaammaksi mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta miljoonien vuosien aikana.

- Geologisen evoluution mukaan kerroskivilajit edustavat miljoonien vuosien sedimentaatioprosessia. Sekularistit väittävät, että kivikerrostumat muodostuivat hitaasti miljoonien vuosien aikana ilman maailmanlaajuisen tulvan, maanjäristysten tai vulkaanisten tapahtumien kaltaisia katastrofeja.

- Kemiallisen evoluution mukaan elämä syntyi kuolleesta aineesta kun kemikaalit liittyivät yhteen muodostaen ensimmäinen elävän solun.

- Astronomisen evoluution mukaan aine ja energia syntyivät tyhjästä. Tapahtumaa kutsutaan alkuräjähdykseksi, jossa maailmankaikkeuden oletetaan luoneen itse itsensä.

- Luonnonvalinta on prosessi, jonka kuvasi ensimmäisenä luonnontutkija Edward Blyth noin 25 vuotta ennen Darwinia selittämään luotujen lajien muuntelua (esimerkiksi koirien).  Darwin ajatteli että sama prosessi voisi johtaa biologiseen evoluutioon. Useimmat evolutionistit ovat nykyisin Darwinin kanssa eri mieltä, koska he ymmärtävät tämän prosessin johtavan informaation katoamiseen eli väärään suuntaan evoluution kannalta! Nykyisin vedotaan mutaatioihin uutta synnyttävänä mekanismina.

- Mutaatiot ovat muutoksia - kopiovirheitä - DNA:ssa (deoksiribonukleiinihapossa, joka on informaatiota kantava molekyyli). Monilla mutaatioilla ei ole mitään vaikutusta. Jotkut taas aiheuttavat ongelmia kuten syöpää ja virherakenteita. Evolutionistit kuitenkin toivovat, että mutaatiot synnyttivät muutokset, jotka johtivat kehitykseen yksisoluisista organismeista ihmiseksi. Todellisuudessa nämäkin tapahtumat vievät kehitystä väärään suuntaan.

AiG. Answers in Genesis


Charles Darwin kirjoitti ystävälleen vuonna 1863: "Kun laskeudumme yksityiskohtiin, voimme todistaa, että yksikään laji ei ole muuttunut (eli emme voi todistaa, että yksikään laji on muuttunut) ja emme voi todistaa, että oletetut muutokset ovat hyödyllisiä, mikä on teorian perusta. Emmekä voi selittää, miksi jotkut lajit ovat muuttuneet ja toiset eivät. Jälkimmäinen tapaus on mielestäni tuskin vaikeampi ymmärtää tarkasti ja yksityiskohtaisesti kuin ensimmäinen tapaus oletetusta muutoksesta."
Frances Darwin (ed.), The Life and Letters of Charles Darwin (N.Y.: Appleton & Co., 1898), Vol. 11, p. 210 (Darwin’s letter to G. Benham, May 22, 1863).

Tutkijat Roomassa vuonna 1981 päätyivät samaan johtopäätökseen:

"Meillä oli kansainvälinen konferenssi Roomassa vuonna 1981 lajiutumisen mekanismeista. Siihen osallistui moni johtavista kasvitieteilijöistä, eläintieteilijöistä, paleontologeista, geneetikoista, sytologeista ja biologeista. Ainoa asia, josta kaikki olivat samaa mieltä, oli, että meillä ei vieläkään ole aavistustakaan siitä, mitä lajiutumisessa tapahtuu geneettisesti. Se on musertava lausunto, mutta se on totuus."
Dr. Ernst Mayr, Omni Magazine, February 1983, p. 78.

"Meillä ei ole aavistustakaan siitä, miten evoluutio yhdestä lajista toiseen tapahtuu!". Ei Darwinillakaan ollut vuonna 1863! Tämä on siis se todella suuri evoluutioteoriaa koskeva kysymys: Miten se tapahtuu? Lue lisää