Datakirjat

Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Jesaja 40:28

Raamattu on itsessään kirkas, mutta meissä on vika, kun emme näe. Syystä Luukas kirjoittaa Evankeliuminsa viimeisessä luvussa Kristuksen avanneen opetuslasten ymmärryksen, niin että he käsittivät kirjoitukset. Ei hän avannut kirjoituksia, vaan
heidän ymmärryksensä; sillä kirjoitukset ovat avoinna, mutta meidän silmämme ovat ummessa.

Martti Luther

Linkit


Raamatullinen luomisnäkemys:

http://www.icr.org on vanhimman raamatullista luomisnäkemystä puolustavan Institute of Creation Research -järjestön sivusto, josta löytyy laaja luomista puolustava aineisto.

http://creation.com on raamatullista luomisnäkemystä edustavan Creation Ministries International -järjestön sivusto, jonka päätavoite on osoittaa, miten Raamattu ja erityisesti Ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvaama historia (joka on olennainen evankeliumin kannalta) koskettaa koko todellisuutta. Sivusto antaa vastauksia näihin asioihin liittyviin kysymyksiin ja vastaväitteisiin, joita tavallisesti esitetään kristinuskon luotettavuutta vastaan. Järjestöllä on edustajia useissa englantia puhuvissa maissa ja aineistoa myös suomenkielisillä sivuilla. Järjestö julkaisee vertaisarvioituja artikkeleita sisältävää Journal of Creation -lehteä ja yleistajuista Creation magazine -lehteä. Suomeksi käännettyä aineistoa www.luominen.fi -sivuilla. www.luominen.fi

www.answersingenesis.org Answers in Genesis (AiG) -järjestö auttaa kristittyjä puolustamaan uskoaan. Tällä sivustolla on paljon kiinnostavia kirjoituksia, jotka antavat vastauksia Ensimmäistä Mooseksen kirjaa koskeviin kysymyksiin ja pyrkivät osoittamaan evoluutioajatuksen ja sen “petikaverin” - miljardeja vuosia vanhan maan - vararikon. AiG korostaa, että “tosiasiat” eivät osaa puhua, vaan ne täytyy tulkita.
Ei ole olemassa eri todisteita evoluutiolle ja luomiselle - olemme kaikki tekemisissä samojen todisteiden kanssa (elämme samalla maapallolla, meillä on samat fossiilit, tarkkailemme samoja eläimiä jne). Ero on siinä miten tulkitsemme havaintoja. Raamattu antaa luotettavan silminnäkijän todistuksen kaiken alusta. Oikein tulkittuna “todisteet” vahvistavat Raamatun luotettavuuden.

www.kp-art.fi -sivuilla on luettavissa Kimmo Pälikön raamatullista luomisnäkemystä puolustavat ja evoluutioteoriaa kritisoivat kirjat Taustaa 1- Tekijänoikeudesta maailmaan, Taustaa 2 – Kehitysopin kulisseista sekä Taustaa 3 – Alusta viimeiseen aikaan.


Älykkään suunnitelman idea:

www.intelligentdesign.fi -sivuilta löytyy ajankohtaista evoluutioteorian kritiikkiä.

www.evolutionnews.org on perusteellinen englanninkielinen sivusto, jossa arvioidaan evoluutioteoriaa ja käsitellään älykkään suunnitelman ideaa (intelligent design) tukevaa aineistoa.

http://bio-complexity.org on tiedelehti, joka käsittelee avoimesti ja kriittisesti näkemystä, jonka mukaan älykkään suunnittelman idea (intelligent design) on varteenotettava luonnontieteellinen näkemys.

www.biologicinstitute.org on tutkimusorganisaatio, jonka tavoitteena on kehittää uusi lähestymistapa biologiaan. Monien teknisten kehitysaskeleiden ansiosta biotieteistä on tullut tehokas keino luonnon tosiasioiden ymmärtämiseen. Tarvitsemme teoreettisen perustan nopeasti kasvavan geenitiedon ymmärtämiseksi. Joidenkin mielestä Darwinin teoria on sellainen perusta, mutta lisääntyvä ymmärryksemme genomista viittaa toiseen suuntaan.