Kirja

Myytti apinaihmisistä


Kirjailija: Marvin L. Lubenow
Kääntäjä: Matti Leisola
Kieli: suomi
Koko: 173 x 246 mm (B5)
Sivuja: 380
Pehmeät kannet
ISBN: 951-98558-3-1
Painettu: 2005
Alkuteos: Bones of Contention
Kustantaja: Datakirjat

Hinta: 24,00 €

Loppuunmyyty

"Toivon, että kirjani auttaa suomalaisia lukijoita ymmärtämään ihmisen esihistoriaan liittyvän fossiiliaineiston todellisen luonteen ja fossiilien ajoittamiseen liittuvät suuret ongelmat"

Marvin Lubenow
San Diego, California
Elokuu 2005

 • Dr Lubenow has a Master of Theology degree (Th.M.) from Dallas Theological Seminary with a major in systematic theology. He also has a Master of Science degree (M.S.) from Eastern Michigan University with a major in anthropology

Myytti apinaihmisistä

KIISTA FOSSIILIEN AJOITUKSESTA
Marvin L. Lubenow


Monet ihmisen esihistoriaan liittyvät yleisesti hyväksytyt ”tosiasiat” ja niiden ”rationaaliset perustelut” paljastuvat yhä useammin olemattomiksi.  Malliesimerkki tästä on kehityskulkue, joka alkaa apinamaisesta olennosta ja päättyy ihmiseen. Kyseessä on myytti, sillä apinan ja ihmisen välimuotoja on etsitty turhaan jo yli sata vuotta, vaikka fossiilimateriaalia ja erityisesti ihmisfossiileja onkin olemassa paljon enemmän kuin yleisesti luullaan.

Professori Marvin Lubenowin kirja paljastaa ihmisen esihistoriaan liittyvän fossiiliaineiston todellisen luonteen ja osoittaa miten darvinismi on menettämässä näennäistä järkevyyttään ja osoittautumassa tieteelliseksi myytiksi. 

Ydinfysiikan professori Herman Schneider kertoo kirjan liitteenä olevassa tekstissä geologisen
aikataulun ja siihen liittyvien radioaktiivisten ajoitusmenetelmien kyseenalaisista perusteista.

 • Paleoantropologeilla on luultuakin enemmän
  ”luurankoja kaapeissaan”.

  Lennart Saari, maat. metsät. tri, Riistaeläintieteen
  dosentti

  Lubenowin yksityiskohdiltaan rikas ja kriittinen
  tapa käsitellä ihmisen esihistoriaa on hyvä
  vastakohta alaa vaivaavalle kritiikin puutteelle.

  Lasse Uotila,lääket. kir. tri, Kliinisen kemian dosentti
 • Myytti apinaihmisistä on eräs merkittävimmistä
  kirjoista, joka käsittelee niin sanottuihin
  “apinaihmisiin” liittyviä kiehtovia teemoja.
  Mainioita lukuja, jotka auttaavat kristittyjä
  ymmärtämään kuka kirjoitti 1. Mooseksen
  kirjan ja miksi evoluutiota ei voi hyväksyä.

  AIG, Answers in Genesis
 • Kirja on täydellisin ja tarkin niin sanottuja
  ”apinaihmisiä” koskeva kritiikki.

  Henry M. Morris, fil. tri, Hydrogeologian professori

  Lubenow ui rohkeasti vastavirtaan. Kirjan
  johtopäätökset ovat hyvin perusteltuja
  .
  Matti Leisola, tekn. tri, Bioprosessitekniikan professori

  Fossiilikallo KNM-ER 1470:n ajoitusta koskeva
  aineisto on loistava!

  Gerald Aardsma, fil. tri, Ydinfyysikko
 • Todellisen tutkijan tavoin Lubenow analysoi
  tieteellistä kirjallisuutta punniten todisteita ja
  tutkien alueita, jotka ovat avoimia tulkinnoille
  .
  Michael Charney, fil. tri, Antropologian professori

Apinat karkuteillä
Useimmat ihmiset uskovat fossiiliaineiston tukevan tarinaa evoluutiosta, koska henkilöt, jotka sekoittavat toiveajattelun ja tosiasiat, ovat heille näin vakuuttaneet. Marvin Lubenowin lähes 40 vuotta kestäneet tutkimukset osoittavat, että oletetut ihmisen kehitysopilliset esi-isät ovat piilosilla. Heitä ei löydy mistään. Todistusaineisto heidän olemassaolostaan koostuu huijauksista, erehdyksistä, teoriaan pakotetuista ajoituksista ja anatomisia todisteita vastaan olevista luokitteluista.

Lubenowin mukaan evolutionistit ovat heiluttaneet ahkerasti taikasauvaansa saadakseen teorian vastaiset todisteet katomaan. Esimeriksi Kanaboista vuonna 1965 löydetty hyvin säilynyt käsivarren luun fossiili vastasi täydellisesti nykyihmisen käsivarren luuta. Koska se ajoitettiin aikaan jolloin ihmistä ei oletetusti vielä ollut olemassa, sen väitettiin kuuluneen apinalle. Tieteellinen todiste hylättiin. Jos Kanapoin fossiili olisi hyväksytty ihmisen luuksi, olisi se merkinnyt, että ihmiset elivät ennen oletettuja apinan kaltaisia esi-isiänsä!

”Fossiiliaineiston mukaan”, Lubenow sanoo, ”ihmiset olivat alusta asti ihmisiä. Ihmisten äkkinäinen ilmestyminen fossiiliaineistoon merkitsee, että aineisto sopii erinomaisesti näkemykseen erityisestä luomisesta.”

Ongelmat ponnahtavat esille, kun ihmisen fossiiliaineistoa arvioidaan evoluution termein. Esimerkiksi, useimmat ihmiset, jotka ovat kuulleet neandertalinihmisestä, uskovat neandertalilaisten kuuluvan johonkin kohtaan kehityskaarta, joka päättyy meihin nykyihmisiin. Mutta mihin neandertalilaiset oikeastaan kuuluvat? Vaikka he olivatkin ihmislaji, evolutionisteilla ei ole mitään käsitystä siitä, mistä neandertalilaiset tulivat tai minne he menivät. Neandertalilaisen ”evolutiivinen” alkuperä on yhtä paljon hämärän peitossa kuin heidän väitetty nopea katoamisensa. Luomisen näkökulmasta katsottuna neandertalilaiset olivat yksinkertaisesti joukko ihmisiä, jotka elivät menneisyydessä.

Kun samasta paikasta ja/ tai samasta kerrostumasta löydetään eri “tyyppisiä” ihmisfossiileja, joiden väitetään kehittyneen toisistaan (kuten Homo erectus, Homo sapiens jne.), sen katsotaan olevan ”evoluutiopoikkeama”. Tällaiselle todistusaineistolle annetaan joko jokin typerä selitys tai se hyllytetään ja suureksi osaksi unohdetaan. Mutta eikö tämän pitäisi saada tutkijat havahtumaan siihen, että evoluutionäkemys saattaa olla väärä?

Marvin Lubenow on tehnyt perusteellista työtä ja osoittanut, että ihmisen fossiiliaineisto on täysin vastakkainen evoluutioajatukselle ja tukee vahvasti ajatusta erityisestä luomisesta. Sekä evolutionistien että luomiseen uskovien olisi hyvä tutustua hänen arvioonsa fossiiliaineiston todellisesta luonteesta.

AiG, Answers in Genesis