Datakirjat

Miljoonia vuosia?

Miten tulkitsemme havaintoja?

“tosiasiat” eivät osaa puhua, vaan ne täytyy tulkita. Ei ole olemassa eri todisteita evoluutiolle ja luomiselle - olemme kaikki tekemisissä samojen todisteiden kanssa (elämme samalla maapallolla, meillä on samat fossiilit, tarkkailemme samoja eläimiä jne). Ero on siinä miten tulkitsemme havaintoja. Raamattu antaa luotettavan silminnäkijän todistuksen kaiken alusta. Oikein tulkittuna “todisteet” vahvistavat Raamatun luotettavuuden.

AiG Answers in Genesis

Luominen

Luomisoppi on älykkään suunnitelman idean looginen jatke.

Raamattu kertoo jokaisen tietävän, että luomakunnan takana on Luoja: "Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa" (Room 1:20). Kokemus vahvistaa asian; suunnitelma edellyttää aina suunnittelijaa ja informaatio viittaa aina älykkyyteen. Jokaisella on tämä tieto; sitä ei tarvitse etsiä mistään. Voimme vain tukahduttaa sen.
Ihmisen pitää päättää miten hän suhtautuu tähän tietoon. Tätä vastuuta hän ei voi paeta.

Darvinismin taustalla on naturalistinen maailmankatsomus: luonnonvoimille annetaan Jumalan paikka. Raamattu sanoo, että ihmiset ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa (Room. 1:25). Naturalistinen maailmankatsomus selittää ehkä myös darvinistien usein käyttämän aggressiivisen sävyn.

Raamatun mukaan luonnonvoimat ja -lait eivät ole kaiken lähtökohta vaan persoonallinen Luoja. Vain jos persoona on lähtökohtana, voidaan koko todellisuus - mukaanlukien arvot ja elämän tarkoitus - ymmärtää. "Sillä hänestä (Jeesus Kristus) ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki..." (Room.11:36).

  • As a building requires a builder,
    creation demands a creator.
    Dr. John C. Whitcomb
  • As a design points to a designer,
    our universe reveals an awesome creator

Jobe Martin: Turhautuminen ei ollut riittävä sana kuvaamaan tunteitani. Kaksi opiskelijoistani hammaslääketieteellisestä yliopistosta oli haastanut minut tutkimaan sitä mahdollisuutta, että Raamatun Jumala oli luonut kaiken kuudessa 24 tunnin päivässä, kuten ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuvataan. Ensimmäinen reaktioni oli: ”Vain tietämätön typerys uskoo noihin ikivanhoihin Mooseksen kirjan myytteihin.” Olin evolutionisti... Varmasti on olemassa yksinkertainen tapa todistaa, että heidän näkemyksensä kuuden päivän luomisesta oli väärä.

Darwin tuntui olevan looginen lähtökohta vastausten etsimiseen. Uskoin todisteiden olevan siellä jossakin, mutta minua ei oltu ikinä ennen pyydetty todistamaan asiaa. Koin elämäni järkytyksen! Darwinilla ei ollut aavistustakaan, miten yksi eläinlaji voisi kehittyä toiseksi. Lue lisää


Martti Luther:
Ihmisellinen järki ja viisaus taitaa itsestänsä päästä niin pitkälle, että se päättää (vaikka kyllä aivan epätäydellisesti), että täytyy olla yksi, ijankaikkinen, jumalallinen olento, joka on luonut, täyttää ja hallitsee kaikki kappaleet; sillä se näkee sellaisen kauniin ja mainion, niin ihmeellisen, järjestetyn ja pysyväisen luomisen taivaassa ja maan päällä olevan suljettuna hänen hallintaansa ja siinä voimassa pysyvän, että hänen täytyy sanoa: Ei ole mahdollista, että se olisi sellaiseksi tehty eli pysyisi voimassa sattumalta elikkä itsestään, vaan siinä täytyy olla luoja ja herra, josta tuo kaikki on alkunsa saanut ja joka sen hallitsee, sen täytyy siis luomakunnasta tuntea Jumalan, kuten Paavali sanoo: "hänen näkymättömät menonsa" Se on siis sellainen tunteminen, jossa päätetään Jumalan olevan, katseltaissa hänen tekojansa ja hallitustaan, niinkuin katseltaissa linnaa ulkoa päin saadaan käsitys herrasta eli isännästä."Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä" Room. 1:20