Kirja

Evoluutio ja biologinen informaatio

Kieli:  suomi
Koko: A4
Sivuja: 125,
yli 90 monivärikuvaa
Pehmeät kannet
ISBN: 978-951-98558-8-2
Painettu: 2014
Alkuteos: Evolution - Ein kritisches Lehrbuch
Kustantaja: Datakirjat

Hinta: 23,00 €

TILAUS

 


Evoluutio

ja biologinen informaatio
Matti Leisola ja Pekka Reinikainen


Kokeellinen biologinen tutkimus on osoittanut, että eliöillä on kyky muunnella ja sopeutua vaihtuviin olosuhteisiin. Voidaanko tällä perusteella päätellä, että muunteluun tarvittavan informaation ja monimutkaisten biologisten rakenteiden ja säätelyjärjestelmien asteittainen kehitys on myös kokeellisesti osoitettu tosiasia? Tämän Evoluutio – kriittinen analyysi -kirjan jatko-osan tekijät pitävät makroevoluutiota uskomuksena, joka ei perustu luonnontieteellisille havainnoille. Kirjassa käsitellään biologisen informaation olemusta, muuntelun vaikutusaluetta ja rajoja sekä pohditaan design-näkemystä todellisena vaihtoehtona vallitsevalle naturalistiselle näkemykselle.

Elämän alkuperä ja historia ovat ainutkertaisia menneisyyden tapahtumia. Siksi maailmankatsomukselliset näkemykset vaikuttavat niitä koskevaan tutkimukseen. Jotta erilaisten alkua koskevien mallien merkitystä voidaan arvioida, on välttämätöntä erottaa toisistaan objektiiviset tulokset, teoreettiset tulkinnat ja maailmankatsomukselliset ennakko-oletukset.

Täydennysosa kirjaan: Evoluutio - kriittinen analyysi.
Suomeksi toimittaneet: Matti Leisola ja Pekka Reinikainen

Tekijät: Reinhard Junker, Siegfried Scherer, Daniel Keim,
Niko Winkler, Markus Widenmeyer ja Henrik Ullrich